Đóng

Tuyển dụng

tuyendung11

Tin tuyển dụng mới

Do nhu cầu phát triển dự án mới, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên phù hợp với các vị trí như sau:       I. Tuyển dụng vị trí Trưởng […]

03/03/2017 Quản Trị

article_1471674472_362

Nhu cầu tuyển dụng tháng 03/2017

Do nhu cầu phát triển dự án mới, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên phù hợp với vị trí quan trọng với các thông tin như sau:     1. Tuyển […]

02/03/2017 Quản Trị